İşkence Müzesi (Torture Museum)

 Anemas zindanları (işkence müzesi), "Dünyada İşkencenin Tarihsel Gelişiminden" ve insanın insana eziyet etmek için geliştirdiği "İşkence Aletlerinden" Oluşacaktır. 14 Hücreye sahip olan bu zindanın bazı hücrelerinde balmumu mankenler ile o günün işkence yöntemi temsilli sahnelerle canlandırılacaktır. Türkiye yıllardan beri, kendilerini "medeni" kabul eden toplulukların "işkenceci ülkeler" listesinde yer almaktadır. Bu konuyu başka bir açıdan ele alacak olursak Ağırlık noktamız bu günün "medeni" Avrupa'sı olacak, Nedeni dünya tarihinde insanın insana yaptığı en vahşi işkencelerin ve en çeşitli ve ürkütücü işkence aletlerinin bu topraklardan kaynaklanması (Roma,Bizans Dönemi) özellikle Avrupa'nın ortaçağ döneminde gelişen işkencede dini etkenin de büyük yer tuttuğu görülüyor olmasıdır. Hıristiyan mahkemeleri başlangıçta arabuluculuk şeklinde ve tarafsızlık içinde görev yapıyorlardı. Suçlayan ve suçlanan dinlenmeden önce yemin ettiriyor, eğer taraflardan biri yalan söylerse Tanrının da isteği olduğuna inanarak ölmesine karar veriyorlardı. Daha sonra bu mahkemelerin yargılama yöntemleri değişti ve bu mahkemeler daha çok "dayanıklılık ölçme" makamı haline geldiler. Ölçme işlemi çeşitliydi; Birincisinde suçlanan ve suçlayan birlikte dinleniyor ve hangisi daha çabuk ve yükseğe eline kaldırabilirse onun suçsuz olduğuna inanılıyordu. İkinci mahkeme şeklinde ise sadece sanık oluyor. Takdis edilirken verilen ekmekten dilinin üstüne konuluyor ve yutkunursa suçlu olduğu anlaşılıyordu. Başka bir mahkeme şeklide, kaynar suya kolun sokularak veya sıcak ütü basılarak, suçluluğu anlaşılıyordu. Dayanamayan suçlu ilan ediliyordu, Bundaki gerekçede suçsuza Tanrının yardım edeceği ve acı çekmeyeceğiydi Latince bükmek, kıvırmak anlamından gelen "Torture" (İşkence), insanlık tarihi kadar eski bir cezalandırma yöntemidir. Tarihin akışı içinde çoğunlukla dine karşı olanlara, homoseksüellere, büyücülük yapanlara, vatana ihanet edenlere, yasak cinsel ilişki kurup, zina yapanlara karşı kullanılmıştır. İşkence konusunda bilinen en eski kayıt, bir Mısırlı şaire aittir. Şair, Ramses II.nin MÖ. 1300 de kölelere ve Hititli istilacılara uyguladığı işkencelerden bahsetmektedir.